IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa – KRIMED Skip to main content
IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa

KRIMED

Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa KRIMED „Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej” odbyła się 24 listopada 2023 r. zarówno stacjonarnie w Hotelu Campanile w Lublinie, jak i online za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Wydarzenie skupiało się na roli medycyny sądowej i kryminalistyki w postępowaniu karnym, ze szczególnym uwzględnieniem nowych technik badawczych. Podczas Konferencji omówiono szereg tematów związanych m.in. z medycyną sądową, kryminalistyką, analizą substancji śladowych czy czynnościami procesowymi i operacyjno-śledczymi.

Dodatkowo, w ramach Konferencji odbyły się warsztaty pt.: „Poligraf (wariograf) = wykrywacz kłamstw?”, prowadzone przez dr. Arkadiusza P. Szajnę. Uczestnicy zapoznali się z aspektami prawno-badawczymi badań poligraficznych i przeprowadzili test demonstracyjny z wykorzystaniem poligrafu komputerowego.

Gośćmi Honorowymi, którzy wygłosili wykłady byli:

prof. dr hab. Małgorzata Kłys (UJ)

Tytuł wystąpienia: Dzieje ekspertyzy toksykologicznej dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości na tle świata trucizn, w aspekcie historycznym i współczesnym

dr hab. Tadeusz Sakowicz, prof. UJK (UJK)

Tytuł wystąpienia: Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej jako integralny aspekt badań kryminologicznych – kontekst pedagogiczny

dr Arkadiusz P. Szajna (WSZOP)

Tytuł wystąpienia: Urządzenia firmy STANIMEX przeznaczone do pobierania materiału porównawczego z zakresu cheiloskopii i otoskopii kryminalistycznej

Konferencja okazała się doskonałą platformą integracyjną dla środowiska naukowego i praktyków, przyczyniając się do podniesienia świadomości o znaczeniu medycyny sądowej i kryminalistyki w procesie karnym oraz edukacji.

Komitet Naukowy Konferencji:

dr hab. Kazimiera Juszka, prof. UP, Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

prof. dr hab. Małgorzata Kłys, Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Tadeusz Sakowicz, prof. UJK, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr Agnieszka Chłopaś-Konowałek, Katedra Medycyny Sądowej, Zakład Technik Molekularnych, Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

dr Joanna Grubicka, Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania, Akademia Pomorska w Słupsku

dr Karol Juszka, Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

dr Arkadiusz P. Szajna, Kolegium Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Patronatem Honorowym Konferencję objęli:

- Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

- Polskie Towarzystwo Badań Poligraficznych

- Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne

- Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej

Patronatu Medialnego udzielili:

- magazyn  Forensic Watch

- portal Biotechnologia.pl

- The Crimes

Wydarzenie zorganizowane zostało przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.