VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa – KRIMED Skip to main content
VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa

KRIMED

Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa KRIMED „Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej” odbyła się 25 listopada 2022 roku w formie hybrydowej. Wydarzenie zgromadziło reprezentantów różnych środowisk naukowych, co zapewniło kompleksowe podejście do problematyki dotyczącej kryminologii i medycyny sądowej.

Konferencję rozpoczęliśmy od wystąpień Gości Honorowych: 

  • dr hab. Wojciech Welskop, prof. WSBiNoZ, Instytut Prawa i Kryminologii, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi - Metoda kalendarzy wydarzeń życiowych w badaniach kryminologicznych
  • dr Anna Więcek-Durańska, Zakład Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego, Instytut Psychologii, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - Psychologiczne sylwetki sprawców przestępstw seksualnych

Następnym punktem spotkania były wystąpienia uczestników, którzy zaprezentowali swoje prace badawcze i przeglądowe w formie wystąpień ustnych lub/i posterów naukowych. Wydarzenie było okazją do wymiany myśli i poglądów pomiędzy uczestnikami, a także do nawiązania cennych i wartościowych relacji.

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:

• dr hab. Kazimiera Juszka, prof. UP, Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
• dr hab. Wojciech Welskop, prof. WSBiNoZ, Instytut Prawa i Kryminologii, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
• dr hab. inż. Renata Włodarczyk, prof. CB, Wydział Bezpieczeństwa Szczecińskiej Wyższej Szkoły Collegium Balticum
• dr Sylwia Gwoździewicz, Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia im Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
• dr Karol Juszka, Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
• dr Anna Więcek-Durańska, Zakład Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego, Instytut Psychologii, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Organizatorem VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej KRIMED „Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej” była Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.