Ogólnopolska Konferencja Naukowa – KRIMED Skip to main content
Ogólnopolska Konferencja Naukowa

KRIMED

Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej

W dniu 20 listopada 2015 r. odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Krimed „Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej”. Celem wydarzenia było określenie aktualnej roli medycyny sądowej i kryminalistyki w postępowaniu karnym, stworzenie forum dla wymiany wiedzy i doświadczeń między uczestnikami oraz zaprezentowanie nowych technik i metod badawczych. Tematyka Konferencji obejmowała zagadnienia psychopatologii, analizy instrumentalnej, toksykologii oraz technik i metod stosowanych w miejscu przestępstwa.

Jako Goście Honorowi swoją obecnością oraz wygłoszeniem wykładów zaszczycili nas:
• Dr Magdalena Skiba, Zastosowanie wiedzy psychologicznej w postępowaniu karnym,
• Dr hab. Magdalena Krauze, Substancje toksyczne i możliwości ich identyfikacji w materiale biologicznym,
• Dr Krzysztof Bańka, Zastosowanie tandemowej spektrometrii mas (MS/MS) we współczesnej analityce toksykologiczno-sądowej.

Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem objęli:
• Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk
• Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
• Sąd Okręgowy w Lublinie
• Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
• Uniwersytet Medyczny w Lublinie
• Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
• Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
• Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji
• Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Patronat Medialny nad przedsięwzięciem objęli:
• Biotechnologia.pl
• Radio Centrum
• Radio eR
• Radio Lublin

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:
• Prof. dr hab. Ryszard Szyszka
• Prof. dr hab. Zofia Stępniewska
• Prof. dr hab. Wanda Małek
• Prof. dr hab. Anna Skorupska
• Prof. dr hab. Anna Czech
• Dr hab. Magdalena Krauze
• Dr hab. Andrzej Mazur
• Dr Monika Sak-Skowron
• Dr Agnieszka Kuźniar
• Dr Anna Pytlak
• Dr Artur Banach

Organizację Wydarzenia wsparli Sponsorzy:
• SHIM-POL A.M
• ENBIO

Konferencja została zorganizowana przy współpracy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL oraz Koła Naukowego Biotechnologii KUL.

I edycja Konferencji cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. W wydarzeniu wzięło udział ok. 130 uczestników z całej Polski, w tym pracownicy naukowi, doktoranci, studenci, pasjonaci kryminalistyki, jak i przedstawiciele firm.
Podczas Konferencji każdy z uczestników mógł zaprezentować swoje osiągnięcia w formie wystąpienia ustnego, posteru lub rozdziału w monografii naukowej. Zarówno w sesji wystąpień ustnych, jak i w sesji posterów naukowych Komisja Naukowa wybrała 3 najlepsze prace. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe.