II Ogólnopolska Konferencja Naukowa – KRIMED Skip to main content
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

KRIMED

Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej

W dniu 18 listopada 2016 r. w Lublinie odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Krimed „Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej”.
Celem wydarzenia było określenie aktualnej roli medycyny sądowej i kryminalistyki w postępowaniu karnym, stworzenie forum dla wymiany wiedzy i doświadczeń między uczestnikami oraz zaprezentowanie nowych technik i metod badawczych. Tematyka Konferencji obejmowała zagadnienia psychopatologii, analizy instrumentalnej, toksykologii oraz technik i metod stosowanych w miejscu przestępstwa. Podczas obrad uczestnicy wygłosili prezentacje ustne oraz zaprezentowali postery naukowe. Po Konferencji prowadzona była dyskusja.Konferencja została zorganizowana przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL oraz Koło Naukowe Biotechnologii KUL.

Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem objęli:
• Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk
• Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski
• Komenda Główna Policji w Warszawie

Patronat Medialny nad przedsięwzięciem objęli:
• Biotechnologia.pl
• MEDtube
• Uczelnie.net
• Portalkryminalny.pl

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:
• Prof. dr hab. Ryszard Szyszka
• Prof. dr hab. Zofia Stępniewska
• dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit, prof. KUL
• dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent
• dr Grzegorz Skrobotowicz
• dr Anna Pytlak
• dr Agnieszka Kuźniar
• dr Agnieszka Wolińska
• dr Ewa Sajnaga

W Konferencji wzięło udział ok. 80 osób. W wydarzeniu uczestniczyli zaproszeni goście, studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi. Podczas Wydarzenia zaprezentowano 22 wystąpienia ustne oraz 9 prezentacji posterowych związanych z rolą medycyny sądowej i kryminalistyki. Po zakończonej Konferencji odbyło się także spotkanie integracyjne.