III Ogólnopolska Konferencja Naukowa – KRIMED Skip to main content
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa

KRIMED

Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa KRIMED odbyła się 24 listopada 2017 r. na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Środowisku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Konferencja KRIMED zgromadziło 88 przedstawicieli 41 jednostek naukowych. Zgromadzeni uczestnicy mieli możliwość wysłuchać wykładu Gościa Honorowego Pana dr Jerzego Kaweckiego (Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląski ch we Wrocławiu), pod tytułem „ Wybrane zagadnienia sądowo-lekarskie i kryminalistyczne dotyczące identyfikacji narzędzia zbrodni, ze szczególnym uwzględnieniem broni palnej”.

Zaprezentowane prace przeglądowe i badawcze poruszały aspekty kryminalistyki w interdyscyplinarnym zakresie. To było prawdziwe święto kryminologii pod względem teoretycznym oraz praktycznym. Zarówno wystąpienia ustne jak i postery analizowały wybrane przypadki, które rzucały nowe światło na zagadnienia związane z kryminalistyką i naukami pokrewnymi.
Czwarta edycja Konferencji KRIMED z pewnością będzie kontynuowała ideę zgłębiania metod badawczych w kryminalistyce i medycynie sądowej. Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej odsłonie Konferencji KRIMED.

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:
Prof. dr hab. Zofia Stępniewska, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Prof. dr hab. Ryszard Szyszka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr hab. Magdalena Krauze, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit, prof. KUL, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr Artur Banach, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr Agnieszka Grądzielewska, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Dr n. med. Jerzy Kawecki, Katedra Medycyny Sądowej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Dr Agnieszka Kuźniar, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr Anna Pytlak, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr Grzegorz Skrobotowicz, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem objęli:
• Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk
• Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski
• Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie
• Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne

Patronat Medialny nad przedsięwzięciem objęli:
• Laboratoria.xtech.pl
• Biotechnologia.pl
• MEDtube
• Kryminalistyka.org.pl