IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa – KRIMED Skip to main content
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa

KRIMED

Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej

23 listopada 2018 roku w Instytucie Biotechnologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Konstantynów 1, 20-400 Lublin) odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa KRIMED Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej. W Wydarzeniu wzięło udział ponad 71 osób z 29 różnych jednostek naukowych. W Konferencji uczestniczyli też przedstawiciele firm, kancelarii adwokackich oraz służb mundurowych.

Konferencję otworzył wykład plenarny dr hab. inż. Renaty Włodarczyk (Zakład Kryminalistyki, Instytut Badań nad Przestępczością Kryminalną i Terroryzmem, Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie) pt.: Ślady biologiczne w świetle wybranych przykładów z praktyki. Prezentacja analiz opartych na badaniach własnych. Drugim Gościem Honorowym był prof. dr hab. Piotr Girdwoyń (Katedra Kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski), który przedstawił temat pt.: Kryminalistyka na Jedwabnym Szlaku, czyli historia ponownie odkryta.

Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów dotyczące najnowszych osiągnięć w kryminalistyce i medycynie sądowej. Konferencja pozwoliła na wymianę wiedzy i doświadczeń między uczestnikami, przyczyniła się do integracji środowiska naukowego oraz promocji nauki.

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:
 Prof. dr hab. Ryszard Szyszka, Katedra Biologii Molekularnej, Instytut Biotechnologii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski,
 Dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit, prof. nadzw. KUL, Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin, Instytut Biotechnologii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski,
 Dr hab. Anna Koziczak, prof. nadzw. UKW, Zakład Nauk Penalnych i Kryminalistyki, Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
 Dr Dorota Orkiszewska, Katedra Kryminalistyki i Prawa Dowodowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 Dr Anna Pytlak, Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, Instytut Biotechnologii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski,
 Dr Agnieszka Kuźniar, Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, Instytut Biotechnologii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski,
 Dr n. o zdr. Mariola Janiszewska, Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
 Dr Artur Banach, Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, Instytut Biotechnologii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski,
 Dr Grzegorz Skrobotowicz, Katedra Prawa Karnego Wykonawczego, Instytut Prawa, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Organizatorzy:
• Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,
• Koło Naukowe Biotechnologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Wydarzenie Patronatem Honorowym objęli:
• Prezydent Miasta Lublina Krzysztof Żuk,
• Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski,
• Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne,
• Centrum Kryminalistyki i Medycyny Sądowej,
• Lubelska Medycyna – Klaster Usług Medycznych i Prozdrowotnych.

Patronatem Medialnym Konferencję objęli:
• Portal biotechnologia.pl,
• Portal MedTube,
• Magazyn „Charaktery”,
• Magazyn Forensic Watch,
• Xtech laboratoria,
• Portal kryminalistyczny.pl.