V Ogólnopolska Konferencja Naukowa – KRIMED Skip to main content
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa

KRIMED

Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej

22 listopada 2019 roku w Instytucie Biotechnologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Konstantynów 1, 20-400 Lublin) odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Naukowa KRIMED Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej. W Konferencji wzięło udział ponad 60 osób z 31 różnych jednostek naukowych. W wydarzeniu uczestniczyli też przedstawiciele firm, kancelarii adwokackich oraz służb mundurowych.

Konferencję otworzył wykład plenarny prof. Daniela Boduszka (University of Huddersfield, UK) pt. Diagnozowanie i częstotliwość występowania psychopatii wśród różnych grup społecznych. Gośćmi Honorowymi byli też: dr hab. inż. Renata Włodarczyk (biegły sądowy z listy prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie); tytuł wystąpienia: Problematyka śladów biologicznych w świetle wybranego przypadku z praktyki kryminalistycznej oraz dr hab. Anna Koziczak prof. nadzw. UKW (Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy); tytuł wystąpienia: Badania DNA jako wzorzec dla tradycyjnych metod identyfikacji kryminalistyczne.

Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów dotyczące aktualnej roli medycyny sądowej i kryminalistyki, nowych technik oraz metod badawczych. Konferencja przyczyniła się do stworzenia forum dla wymiany wiedzy i doświadczeń między uczestnikami oraz prezentacji najciekawszych i najnowszych osiągnięć w kryminalistyce i medycynie sądowej.

Komitet Naukowy:
• prof. Daniel Boduszek, University of Huddersfield, UK;
• prof. dr hab. Brunon Hołyst, Katedra Prawa Karnego, Instytut Kryminalistyki i Kryminologii, Wydział Prawa i Administracji, Uczelnia Łazarskiego;
• dr hab. Anna Koziczak prof. nadzw. UKW, Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
• dr hab. inż. Renata Włodarczyk, Sąd Okręgowy w Szczecinie;
• dr Artur Banach, Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, Instytut Biotechnologii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;
• dr n. o zdr. Mariola Janiszewska, Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie;
• dr n. med. Łukasz Pilarz, Instytut nauk prawnych, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski w Katowicach;
• dr n. med. Rafał Skowronek, Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;
• dr Grzegorz Skrobotowicz, Katedra Prawa Karnego Wykonawczego, Instytut Prawa, Wy-dział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
• dr Leszek Stępka, Zakład Kryminalistyki, Katedra Postępowania Karnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
• dr Dariusz Wilk, Katedra Kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński.

Organizatorzy:
– Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,
– Koło Naukowe Biotechnologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Patronat Honorowy:
• Prezydent Miasta Lublina Krzysztof Żuk,
• Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski,
• Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych
• Centrum Kryminalistyki i Medycyny Sądowej

Patronat Medialny:
• Portal biotechnologia.pl,
• Magazyn „Charaktery”,
• Magazyn Forensic Watch,
• Portal kryminalistyczny.pl,
• Kwartalnik Medyczny Lege Artis,
• Portal medinwestycje.pl