VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa – KRIMED Skip to main content
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa

KRIMED

Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej

20 listopada 2020 roku online odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa KRIMED Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej. W Konferencji wzięło udział ponad 55 osób z różnych jednostek naukowych z Polski.

Gośćmi Honorowymi Konferencji byli:

 • dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB – Pracownia Kryminalistyki, Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku

Tytuł wystąpienia: Sztuczna inteligencja w technice i taktyce kryminalistycznej

 • prof. dr hab. Ewa Gruza – Instytut Prawa Karnego, Katedra Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Tytuł wystąpienia: Kryminalistyka jutra – fakty i mity

Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów. Konferencja umożliwiła wymianę poglądów oraz doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących różne specjalizacje i jednostki naukowe. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję zaprezentować swoje prace w postaci wystąpień ustnych, posterów naukowych, a także wysłuchać wykładów zaproszonych Gości Honorowych.

Komitet Naukowy:

 • dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB, Pracownia Kryminalistyki, Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. dr hab. Ewa Gruza, Instytut Prawa Karnego, Katedra Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr n. o zdr. Mariola Janiszewska, Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr hab. Kazimiera Juszka, prof. UP, Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 • dr Karol Juszka,Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 • dr Arleta Sierakowska, Wydział Chemii, Szkoła Nauk Ścisłych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr n. med. Rafał Skowronek, Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • dr Grzegorz Skrobotowicz,Katedra Prawa Karnego Wykonawczego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji – Instytut Prawa Katedra Prawa Karnego Wykonawczego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr Dariusz Wilk, Katedra Kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Organizatorzy:

– Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,

 Koło Naukowe Kryminalistyki i Kryminologii WSZOP.

Patronat Honorowy:

 • Prezydent Miasta Lublina Krzysztof Żuk,
 • Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski,
 • Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych,
 • Centrum Kryminalistyki i Medycyny Sądowej,
 • Nowoczesne Zarządzanie Biznesem,
 • Polskie Towarzystwo Badań Poligraficznych,
 • Wydawnictwo TYGIEL.

Patronat Medialny: