VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa – KRIMED Skip to main content
VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa

KRIMED

Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa KRIMED „Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej” odbyła się 26 listopada 2021 roku w formie hybrydowej. Wydarzenie zgromadziło reprezentantów różnych środowisk naukowych, co zapewniło kompleksowe podejście do problematyki dotyczącej kryminologii i medycyny sądowej.

Konferencję rozpoczęliśmy od wystąpień Gości Honorowych: 

  • dr hab. Magdaleny Budyn-Kulik, prof. UMCS – Katedra Prawa Karnego i Kryminologii, Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej

Tytuł wystąpienia: O pożytkach płynących z tzw. nauk pomocniczych dla prawa i procesu karnego

  • prof. dr. hab. Stanisława Hoca – Katedra Prawa Karnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Opolski

Tytuł wystąpienia: Wizja nowoczesnej kryminalistyki w poglądach prof. Jerzego Koniecznego

Następnym punktem spotkania były wystąpienia uczestników, którzy zaprezentowali swoje prace badawcze i przeglądowe w formie wystąpień ustnych lub/i posterów naukowych. Wydarzenie było okazją do wymiany myśli i poglądów pomiędzy uczestnikami, a także do nawiązania cennych i wartościowych relacji.

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:

  • dr hab. Magdalena Budyn-Kulik, prof. UMCS (Katedra Prawa Karnego i Kryminologii, Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej)
  • prof. dr hab. Stanisław Hoc (Katedra Prawa Karnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Opolski)
  • dr hab. Kazimiera Juszka, prof. UP (Instytut Prawa i Ekonomii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
  • dr hab. inż. Renata Włodarczyk, prof. CB (Wydział Bezpieczeństwa Szczecińskiej Wyższej Szkoły Collegium Balticum)
  • dr Karol Juszka (Instytut Prawa i Ekonomii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
  • dr Arleta Sierakowska (Wydział Chemii, Szkoła Nauk Ścisłych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  • dr Grzegorz Skrobotowicz (Katedra Postępowania Karnego, Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Organizatorem VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej KRIMED „Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej” była Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.